Offerte

Stepinweb stelt een offerte samen waarin alle te realiseren zaken in detail worden gespecificeerd: aantal pagina´s, de menu-struktuur, afbeeldingen enz. Dat geldt voor de kosten van het gehele projekt tot en met de publicatie.

Indien u ons een geschikt webhosting bedrijf voor u laat vinden zullen de kosten van webhosting en domeinnaam registratie in de offerte gespecificeerd worden. Dit komt neer op enkele initiële kosten en een jaarlijks bedrag verschuldigd aan het webhosting bedrijf.